Cari Blog Ini

Memuat...

Senin, 04 Juli 2016

100 Kebiasaan Nabi : Jangan Lucu Bohong

"Celakalah orang yang berbicara hohong untuk sekadar membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, kemuadian celakalah dia."
(HR. Abu Dawud, Nassa'i, Tirmidzi dari Bahiz Ibnu Hakim)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Jangan Gosip

"Tahukah kalian, apa itu ghibah?"
Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."
Beliau bersabda, "Yaitu engkau menceritakan saudaramu apa yang tidak ia suka."
Ada yang bertanya, "Bagaimana jika apa yang aku katakan benar-benar ada padanya?"
Beliau menjawab, "Jika padanya memang ada apa yang engkau katakan, maka engkau telah mengumpatnya, dan jika tidak ada, maka engkau telah membuat kebohongan atasnya,"
(HR. Muslim)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Ikutan Zhalim

"Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan, 'Jika orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zhalim kami pun akan berbuat zhalim.' Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, 'Kalau orang lain berbuat kebaikan, kami berbuat kebaikan pula. Dan jika oarang lain berbuat kejahatan, kami tidak akan melakukannya.'"
(HR. Tirmidzi)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Belajar Instan

"Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar."
(HR. Bukhari)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Cowok atau Cewek

Rasulullah saw melaknat lelaki yang berlagak banci (yakni bergaya sebagi wanita), jua orang-orang perempuan yang berlagak sebagai lelaki. Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah saw melaknat kepada oarang-orang lelaki yang menyerupai diri sebagi kaum wanita dan orang-orang perempuan yang menyerupakan diri sebagi kaum pria."
(HR. Bukhari dai Ibnu Abbas)
 
Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Level nasihat

"Hendaklah kamu menasihati orang lain sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Adakah kamu semua senang sekiranya Allah dan Rasul-Nya itu didustakan sebab kurangnya pengertian yang ada pada mereka itu?"
(HR. Bukhori dari Ali bin Abi Thalib)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Jangan Tidur Tengkurap

Ya'is bin Tikhfah berkata, "Ayahku berkata, 'Ketika aku berbaring di atas perutku di dalam masjid, tiba-tiba ada seorang seorang lelaki yang menggerak-gerakkanku dengan kakinya. Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya cara tidur yang sedemikian ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah.' Ayahku berkata, 'Kemudian aku melihat orang itu, ia adalah Rasulullah saw,'"
(HR. Abu Dawud)
 
Posting by Mohammad Nurdin