Cari Blog Ini

Memuat...

Sabtu, 25 Juni 2016

Pusat Kajian Hadis dan Biografi Dr, Ahmad Lutfi Fathullah


Biografi Dr. Ahmad Lutfi Fathullah

A.    Biografi Dr. Ahmad Lutfi Fathullah
Berikut adalah data biografi Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, pendiri dan pemimpin pusat kajian hadis di Jakarta. Beliau berkhidmat untuk kepentingan umat Islam melalui kajian hadis-hadis Rasulullah Saw.
a.      Biodata
Beliau Lahir di Kuningan Jakarta, 25 Maret 1964. Beliau adalah putra Betawi asli yang merupakan salah satu cucu Guru Mughni,seorang tokoh ulama Betawi kenamaan di era akhir 1800 dan awal 1900-an.
Beliau menikah dengan seorang wanita keturunan Syria yang bernama Jehan Azhari, dan mereka dikaruniai 3 orang anak yaitu Hanin Fathullah, Muhammad Hadi Fathullah, Rahaf Fathullah.

100 Kebiasaan Nabi : Jangan Memberi Makanan Sisa

"Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya."
(HR. Ahmad)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Jangan Meminta-minta

Rasulullah saw bersabda, "Barang siapa yang meminta-minta kepada orang-orang dengan maksud supaya menjadi banyak apa yang dimilikinya (sudah cukup tetapi terus saja meminta-minta), maka sebenarnyalah orang itu meminta bara api. Maka dari itu baiklah ia memilih hendak mempersedikitkan atau memperbanyakkan (siksanya)."
(HR. Musllm dari Abu Hurairah)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Mimpi

Abu Qatadah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Mimpi baik (rukyah) itu datangnya dari Allah dan Mimpi buruk (al-hulm) datang dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian bermimpi yang tidak menyenangkan hendaklah dia meludah ke samping kiri sebanyak tiga kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya,"
(HR. Muslim)
 
Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Makan Bawang Merah atau Putih

Nabi saw bersabda, "Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauhkan diri dari kami atau pula supayabia menjauhkan diri dari masjid."
(HR. Bukhari dan Muslim dari Jabir)
Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Hendak Tidur

Dari Abu Hurairah, katanya, "Rasulullah saw bersabda, 'Jika seseoarang di antara engkau semua menempati tempat tidurnya (yakni akan tidur), maka hendaklah mengibas-ngibaskan tempat tidurnya dengan sarungnya yang bagian dalam. Sebab sesungguhnya ia tidak mengetahuinapa yang ia tinggalkan di situ. Kemudian supaya mengucapkan (yang artinya), 'Dengan nama-Mu yang Tuhanku, aku meletakkan lambungku, dan dengan nama-Mu pula aku mengangkatnya. Jikalau Engkau mengambil jiwaku, maka kasihanilah ia. Jikalau Engkau biarkan ia (yakni tetap hidup), maka jagalah ia dengan penjagaan yang engkau berikan kepada para hamba-Mu yang saleh.'"
(HR. Muttafaq 'alaih)

Posting by Mohammad Nurdin

100 Kebiasaan Nabi : Daging Halal

Suatu kaum bertanya kepada nabi saw, "Ada suatu kaum membawa daging kepada kami yang tidak kami ketahui, apakah merekama menyebut nama Allah (waktu menyembelih) atau tidak." Beliau berkata, "Sebutlah nama Allah padanya dan makanlah."
(HR. Bukhari dari Aisyah)

Posting by Mohammad Nurdin